d63e0daa-98d8-4cb9-8f62-cccd632da9ae.jpg

שקד מטלון

-איש תוכן ורעיונאי-

איש של שריטות. מה?

איש של רעיונות. מא'-ת'.

איש של עבודה. רק לא פיזית.

איש של אנשים. הכל מתחיל בשירות.

איש של כדורגל. 50-50 קלאסי.

איש של תוכן. שיהיה מעניין אבל.

איש של הומור. פחות בדיחות, יותר אילתורים.
 

0526-280-828